Brunatny

Kopalnia: KWB Bełchatów,
Wartość opałowa: 7600-8500 KJ/kg,
Wilhotność naturalna: śr. 53-58%,
Zawartość siarki: 0,50-0,83%,
Zawartość popiołu: 6,5-11%,


Węgiel brunatny powinien spełniać określone normy i w Polsce kształtują się one następująco:

  • zawartość wilgoci nie powinna być wyższa niż 55%
  • zawartość piasku nie powinna przekraczać 6%
  • zawartość lignitu włóknistego to maksymalnie 5%